V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

ukázat článek
11 / 2014

Model udržitelného rozvoje městských center

Velkoměstské paláce

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int´l. Assoc. AIA

místo konání: Fakulta Architektury, ČVUT | sál ve III. atriu | Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice, Česká republika

termín konání: 3.12.2014 9:00 - 19:00

Jednodenní mezioborová vědecká konference sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města.

Pod pojmem udržitelná stavba jsou obecně vnímány především energeticky šetrnné budovy se sofistikovanou technologií. Důvěra ve vědecké metody, založené na výpočtech a sledování jednotlivých měřitených parametrů, odsunuje diskuzi o udržitelném prostředí z hlediska neměřitelných aspektů. 

odkaz na oficiální stránky pořadatele