V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

ukázat článek
09 / 2009

časopis ERA 21 (str. 46-47)

Sídlo Rádia Svobodná Evropa v Praze

Objekt je vztyčen na čtvercovém půdorysu o straně 64 metry a sestává z jednoho podzemního a pěti nadzemních podlaží. V centru dispozice celou výšku budovy zabírá rozlehlé atrium uzavřené prosklenou střechou, které opticky propojuje všechna čtyři křídla stavby. Strohá hmota budovy, splňující náročné bezpečnostní požadavky, je zjemněna vstupní markýzou membránové konstrukce. Radio Free Europe Headquarters in Prague / This building was constructed on a square ground plan, each side measuring 64 metres and consisting of one underground and five elevated storeys. At the centre of the layout, the entire height of the building is taken up by a large atrium enclosed by a glass roof, which optically interconnects each of the four wings of the building. The building’s austere material, which meets stringent safety requirements, is refined by an entrance marquee of a membrane construction.

Místo stavby: Vinohradská ulice, Praha 10, Strašnice Účel stavby: sídlo rozhlasové stanice Radio Free Europe / Radio Liberty Investor: Hagibor office building, a. s. (dceřiná spol. ORCO) Autor: Cigler Marani Architects, a. s., Praha Spolupráce: Petlach TZB, s. r. o., TECHNISERV, s. r. o., Edwards & Zuck International, NĚMEC POLÁK, s. r. o. Generální dodavatel: Heberger CZ, s. r. o. Subdodavatelé: Terracon, a. s. (monolitické konstrukce), BOCA, s. r. o. (podlahové krytiny 2tec2), ESTRA stavební, s. r. o. (kompletní betonové podlahy), HSE, s. r. o. (dodávka zárubní), LIKO-S, a. s. (akustické podhledy Rockfon), Petr Maštálko, s. r. o. (požární zabezpečení), SELENE, s. r. o. (stolní lampy TOLOMEO) Projekt: 2005-2007 Realizace: 2007-2008 Zastavěná plocha: 4 000 m2 Užitná plocha: 21 500 m2 Obestavěný prostor: 113 400 m3 Foto: Barbora Krejčová, Karel Poneš