V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

sídlo společnosti Cigler Marani Architects | Praha | Česká republika
sídlo společnosti Cigler Marani Architects | Praha | Česká republika

Cigler Marani Architects a.s. (CMA) je architektonické studio, které zahájilo svou činnost v listopadu roku 2001. Založil je český architekt Jakub Cigler spolu s americkým architektem Vincentem Maranim. Zatímco Jakub Cigler do firmy přinesl kreativní zkušenosti z působení na domácí i zahraniční architektonické scéně, Vincent Marani uplatnil své dlouholeté zkušenosti s technickým vedením řady projektů současné americké a evropské architektury.

CMA se okamžitě po svém vzniku zařadila mezi přední české ateliéry zabývající se progresivní architekturou. Za svoji tvorbu získala řadu ocenění jak doma, tak v zahraničí (například Cenu Dušana Jurkoviče, udělovanou Spolkem architektov Slovenska), a je jedním ze zakládajících členů sdružení České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Realizace a projekty CMA uspěly v řadě architektonických soutěží a jsou pravidelně představovány v odborných periodikách.

CMA má široký rejstřík působnosti. Navrhuje rozmanité typy architektury: rezidenční objekty, kancelářské budovy stejně jako obchodní či hotelová centra. Projektuje novostavby i rekonstrukce. V rámci každého projektu se mimo jiné zabývá urbanistickým řešením a kultivováním veřejného prostoru v dané lokalitě. Architektura CMA je založena na přehledných formách, na soustavném dialogu mezi vnitřním a vnějším prostorem a na výrazné transparentnosti přinášející přirozené světlo do interiéru. Každá stavba je současně doplňována zelenými plochami, zeleň se často uplatňuje také jako originální vertikální „fasádní“ prvek.

CMA se intenzivně podílí na celkovém vývoji projektu od objemové studie, přes jednotlivé stupně včetně povolovacího procesu, až do samotné realizace. Díky tomu má svou vizi neustále pod kontrolou a ve spolupráci s investorem dosahuje přesvědčivého výsledku. Společnost Cigler Marani Architects dokáže díky svým profesionálním a technologickým kvalitám nabídnout služby místním i zahraničním klientům. Více než stočlenný tým CMA je v nemalé míře zastoupen zahraničními profesionály a dokáže proto snadno reagovat na odlišné principy a normy v zemích, kde svou činností působí. Je standardem, že CMA zpracovává dle požadavků klienta dokumentaci vícejazyčně (rusky, anglicky, česky, slovensky...).

V návaznosti na  rozrůstající se poptávku v oblasti výstavby na území Ruské federace byla v listopadu 2011 založena dceřiná společnost OOO CMA se sídlem v centru Moskvy. OOO CMA v současnosti připravuje 4 rozsáhle urbanistické záměry v Moskevském regionu, přímo v rozvojové oblasti Moskvy. OOO CMA má nyní funkční a živé vztahy s ruskými projekčními organizacemi a specialisty v jednotlivých oborech v Moskvě.