V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int’l. Assoc. AIA

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int’l. Assoc. AIA

vzdělání
1987 | České vysoké učení technické - fakulta architektury, Praha, Česká republika

pracovní kariéra
2002–doposud | Cigler Marani Architects, Praha, Česká republika
1999–2001 | CMC Architects, Praha, Česká republika
1992–1999 | AIM Ltd., Praha, Česká republika
1990 | Studio Jakub Cigler,  Praha, Česká republika
1990–1997 | Academy of Arts, Architecture and Design in Prague – Architecture Unit 1, Praha, Česká republika
1989 | vlastní studio, Praha, Česká republika
1989 | Future Systems, Londýn, Velká Británie
1989 | Richard Horden Associates, Londýn, Velká Británie

úspěchy, tituly a členství v profesních organizacích
1987 | absolvování ČVUT
1991 | jmenování prorektorem, VŠUP
1993–1995 | viceprezident Václavské metropolitní nadace
1993 | udělení docentury, VŠUP katedra architektury
1993 | udělení autorizace 00195 - Česká komora architektů
1995 | člen uměleckého spolku Mánes
1996 | člen Amerického institutu architektů - evropská pobočka (Int'l. Assoc. AIA)
1999–2001 | člen Poradního sboru primátora pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
2002 | člen dozorčí rady ČKA
2003–2013 | člen sboru expertů MHMP

licence
ČKA | Česká komora architektů, Česká republika
SKA | Slovenska komora architektov, Slovenská republika
ARB | Architects Registration Board, Velká Británie
SRO | Self Regulatory Organization, Ruská federace

realizace mimo CMA
The International Glascentrum, Haag, Nizozemí
Rob van den Doel Glass Gallery, Praha, Česká republika
Vstupní hala budovy Nationale Nederlanden Headquarter, Rotterdam, Nizozemí

vybrané výstavy
1992 | práce vystavené v Československém pavilonu na Bienalle Venice, Itálie
1992 | Česká neo-funkcionalistická výstava architektury, Praha, Česká republika
1995 | Výstava architektury Mánes, Praha, Česká republika
1989 | za Future Systems výstava I.F.A. Paris Library, Paříž, Francie
dílo JC součástí stálé expozice Výstavy české architektury v NG, Praha, Česká republika

Vincent Robert Marani, AIA

Vincent Robert Marani, AIA

vzdělání
1984-1989 | Bakalářské studium architektury, Illinois Institut Of Technology, Chicago, Illinois, USA

pracovní kariéra
2002-doposud | Cigler Marani Architets, Praha, Česká republika
2000-2002 | CMC Architects, Praha, Česká republika
1988-2000 | Murphy / Jahn Inc., Chicago, IL, USA
1988 | Christopher H. Rudolph & Assoc., Chicago, IL, USA
1988 | Daniel Wheeler - Architect, Chicago, IL, USA
1986-1987 | Stenbro Assoc., Chicago, IL, USA
1986-1988 letní stáže | Bayside Engineering Associates, Boston, MA, USA

úspěchy, tituly a členství v profesních organizacích
1995 | oficiální registrace jako architekta, Illinois, USA
2009-2012 | člen představenstva České rady pro šetrné budovy
(Czech Green Building Council)
2009-doposud | člen představenstva AIA (evropská pobočka)
2013 | první místopředseda / budoucí předseda AIA (evropská pobočka)

licence
AIA | The American Institute of Architects, USA

projekty mimo CMA
Sony Centre, Berlín, Německo 
Munich Order Centre, Mnichov, Německo 
120 North LaSalle, Chicago, USA 
Principal Financial Group Corporate Office, Des Moines, USA
O'Hare FACE 123, Chicago, USA
München Airport Center,  Mnichov, Německo 
Ku Damm 70, Berlin, Německo 
Mannheimer Insurance, Mannheim, Německo