V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

03 / 2016

Změna názvu společnosti

Odkaz na webové stránky

V květnu 2015 architektonické a projekční studio Vám dosud známé pod názvem CIGLER MARANI ARCHITECTS změnilo svůj název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI. Na nové webové stránky našeho ateliéru pokračujte zde, na stránky bývalého partnera firmy Vincenta Marani pokračujte zde.

 

 

více >>>
06 / 2015

Jakub Cigler Architekti a.s.

Změna obchodní firmy společnosti

Dovolte nám, abychom vás informovali, že architektonické a projekční studio Vám dosud známé pod názvem CIGLER MARANI ARCHITECTS, a.s., IČ: 26489431, Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5 změnilo svou obchodní firmu na „JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a. s.“, a to s účinností ode dne provedení zápisu této skutečnosti ve veřejném rejstříku, tedy od 12. 5. 2015.

více >>>
04 / 2015

Cigler Marani Architects, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, tj. na žádost Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, dat. nar. 26.1.1962, trvale bytem Praha 1 - Malá Strana, Úvoz 228/5, PSČ 118 00 ze dne 17.4.2015, tímto ve smyslu ustanovení § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 4.5.2015 od 13:00 hod. na adrese Kaprova 52/6, Praha 1 v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera, notáře.

více >>>
03 / 2015

Cigler Marani Architects, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, tj. na žádost Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, dat. nar. 26.1.1962, trvale bytem Praha 1 - Malá Strana, Úvoz 228/5, PSČ 118 00 ze dne 17.3.2015, tímto ve smyslu ustanovení § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 3.4.2015 od 11:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

více >>>
12 / 2014

ČVUT Fakulta stavební

Příležitost pro absolventy

Architektonická a projekční kancelář Cigler Marani Architects, a.s., podílející se na řadě zajímavých projektů a realizací mezinárodního charakteru přijme do trvalého pracovního poměru k dlouhodobější spolupráci absolventy ČVUT Fakulty stavební (obory: architektura a stavitelství; pozemní stavby a architektura; konstrukce pozemních staveb).

více >>>
07 / 2014

We are looking for Construction Engineer or Architect with Fluent Arabic and English

Job opportunity

Architectural and engineering company Cigler Marani Architects, a.s., involved in many interesting projects in Czech Republic as well as oversea is looking for construction engineer or architect, graduated from Faculty of Civil Engineering or Faculty of Architecture.

více >>>
09 / 2013

Karel Prager - Národní Galerie Veletržní Palác

CMA podpořilo výstavu

Výstava představuje co možná nejucelenější soubor jeho prací od 50. let až do sklonku života. Jsou zde zastoupeny návrhy Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, Federálního shromáždění, areálu staveb v Emauzích, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Nové scény Národního divadla, rekonstrukce Rudolfina či obytného souboru U kříže.

více >>>