V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

Na Hrázi

Lipno nad Vltavou, Česká republika
2009

Řešené území se nachází na okraji obce Lipno nad Vltavou. Hlavním prvkem formujícím urbanistickou rezidenční koncepci území byla v první řadě jedinečná poloha a morfologie místa – výhled na mělký záliv a na minimálně zastavěný protější břeh v režimu CHKO.

Partneři

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA
Dipl. arch. Vincent Marani, AIA

Technický ředitel

Ing. Petr Kužela

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. arch. Petra Čížková
Ing. arch. Natalia Oskina

Celková plocha

5,3 ha

Celková podlažní plocha

24.700 m2

Stav

2009 soutěžní studie

Klient

Satpo Development s.r.o.