V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

02 / 2013

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières

CMA sponzoruje humanitární a zdravotnickou organizaci

Architektonický ateliér Cigler Marani Architects poskytl finanční dar na účely poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem vyloučeným ze zdravotní péče nebo postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi, hladomorem či přírodními katastrofami.