V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

cigler marani unlimited

Architektura s lidským rozměrem

Nově založená sekce v rámci studia CMA vznikla z úvah o udržitelnosti architektury v celosvětovém měřítku, z úvah o dostupnosti kvalitního návrhu, z úvah o šiřitelnosti a sdílení zkušeností. Architektura může ve stejné chvíli řešit i vytvářet problémy. Dobrá architektura je samozřejmá. Jako fungující je podložím pro pokrok. Není pouhou ochranou a přístřeškem. Pokud jsou naplněny základní potřeby, lidé hledají motivaci a podněty k rozvoji. Nacházejí je kolem sebe.

Globalizace s sebou přinesla lhostejnost vůči konkrétnímu místu, tradicím, kultuře a dopadu na lidi. Četné návrhy opomíjí podnebí a místní podmínky, což s sebou nese celosvětově provázané problémy. Architektura nemá jeden univerzální jazyk, neměla by být zjednodušována, ba naopak měl by se zvažovat každý návrh individuálně s ohledem na místní podmínky.

Je zřejmé, že dobrá architektura není o balících peněz, ale o nápadech. Proto naším záměrem je … podílet se na konkretizování udržitelných architektonických principů … prosazovat nové/staré technologie a podporovat nové nápady a koncepty architektonických návrhů přihlížejících k specifikům různých společností … podporovat mnohaoborovou diskuzi mezi architekty, dalšími odborníky a jinými dotčenými osobami … propojit humanitární, akademický a soukromý sektor … podporovat a podílet se na kvalitním vzdělání architektů … zvyšovat povědomí o mezinárodním architektonickém a kulturním dědictví a chránit jej … podporovat talent v oblasti architektury, techniky a kultury …

V mnohahlavém kolektivu studia jsou lidé s mezinárodními pracovními zkušenostmi z celého světa, z čehož CMA unlimited čerpá. Pokud vás zajímá, jak konkrétně postupuje, kdo, kde a s kým spolupracuje, pokračujte na samostatný web