V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

Aviatica

Praha, Česká republika
2010

Hlavním záměrem celého řešení je v území bývalé továrny Walter Jinonice, v Radlickém údolí nedaleko centra města, vybudovat novou městskou strukturu. Navrhované hmoty administrativních objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí nových ulic, náměstí a bloků. 

Partneři

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA
Dipl. arch. Vincent Marani, AIA

Technický ředitel

Ing. Petr Kužela

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. Martin Vítek
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. Tomáš Zima
Anna Salingerová, MSc.
Ing. Michal David
MgA. Alžběta Solárová
Ing. Jana Danešová
Eric Urbon
Zdeněk Vdovín
Ondřej Míčka
Ing. Lenka Špirudová

Celková podlažní plocha

92.000 m2

Stav

2008 EIA, 2010 územní rozhodnutí

Klient

Penta Investments s.r.o.